Obec Janov Obec Janov

Obec Janov

Obec se skládá ze dvou částí Janova a Tisu                            

letecký snímek Janova

První písemná zmínka o obci pochází z r. 1544, k roku 1848 je součástí opočenského panství.Od roku 1849 je samostatnou obcí,která od roku 1850-1949 náležela do okresu Nové Město nad Metuji,v letech 1949-1960 do okresu Dobruška a od roku 1960 patří do okresu Rychnov nad Kněžnou.Součástí obce je obec Tis(první zmínka 1544),která v letech 1849-1960 byla samostatnou obcí a od roku 1960 je částí obce Janov.Kromě několika sedláku byli zde drobní rolníci, v každém domku alespoň 1 zedník a po večerech si přivydělávali tkalcovinou.V Janově bylo v roce 1894 94 stavů.V roce 1947 založily tkalcovské družstvo Jantex (od roku 1950 Drutka) poslední stav byl do r.1970.V součastnosti obec a její katastrální území Janov a Tis zaujimá rozlohu 339 ha.Z toho je 246 ha zemědělské půdy,68 ha lesní půdy, 2 ha vodních ploch,17 ha ostatních ploch a 6 ha představuje zastavěná plocha uzemí v nadmořské výšce od 496m.n.m. až do 634m.n.m.První sčítá ní obyvatel v roce 1869 uvádí počet 544 trvale bydlících obyvatel,v roce 2001 bylo 109 obyvatel.

Tis[1].bmpVybavenost obce tvoří budova obecního úřadu s veřejnou knihovnou,prodejna smíšeného zboží v Janově 1hasičská zbrojnice v Janově a 1 v Tisu.V obou částech obce nalezneme drobné památky:kaple sv. Josefa v Janově,kaple Panny Marie v Tisu.V Tisu jsou tři boží muka a dvě v Janově.V Tisu je Sborový dům církve českobratrské evangelické a hřbitov.Další památkou je pomník padlých z 1.světové války v Tisu.

Za vyšší vybavenosti obec spáduje do Dobrušky a Nového Města nad Metují.Pro základní školní docházku je převážně využívaná škola v Dobřanech.                                   

Okolí Janova a Tisu tvoří malebná krajina.Dynamické údolí Olešenky lemované lesnatými svahy,návrší s unikátní vyhlídkou do širokého okolí,intimní údolí potočních niv s pozoruhodnou květenou a dochované soubory horských chalup vytvářejí řadu estetických hodnotných scenerií.Jedná se především o soubory roubených domů českého pohraničí a areály zděných statkú z počátku 19 století.   

Domek v Janově po rekonstrukci

Rekonstrukce

Domek v Janově po rekonstrukci


Křížek Páně v Janově u bývalé hospody

Křížek Páně

Křížek Páně v Janově u bývalé hospody


Sborový dům

Sborový dům

Sborový dům českobratrské církve evangelické v Tisu. Součástí je i hřbitov.


Roubená chalupa

Roubená chalupa

Roubená chalupa v Tisu vedle kapličky, která byla opravena v roce 2002.


Obecní úřad

Obecní úřad

Obecní úřad v Janově,který byl dostavěn v roce 1974. Nyní je po rekonstrukci oken, vrat a nového schodiště ke hlavnímu vchodu.


Vyhlídka na Janov

Vyhlídka na Janov

Krásná vyhlídka na Janov z kopce Měšťaňák, kde je nejvyšší bod Janova 634 m.n.m.