Obec Janov Obec Janov
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet

 

Rozpočty

Rozpočet roku 2006

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy 577,23 665,690
Nedaňové příjmy 21,2 16,946
Kapitálové příjmy 2,9 0
Dotace 21,67 171,916
Financování 0 0
Celkem 623 854,552

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje 83,9 67,997
- školství 50 57,2
- kultura 25 14,328
- veřejné osvětlení 40 21,382
- státní správa a samospráva 80 73,854
- ostatní 294,1

366,538

Místní komunikace 30 169,354
Kapitálové výdaje 20 10,772
Financování 0 0
Celkem 623 781,425

Rozpočet roku 2007

Příjmy                                                                            

       Plán          Skutečnost
Daňové příjmy 680 720,88
Nedaňové příjmy 19,44 39,89
Kapitálové příjmy 21,16 21,16
Dotace 17,7 75,38
Financování 0,7 0
Celkem 739 857,31

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje 426,79 105,49
- školství 46,5 50,1
- kultura 22,6 21,73
- místní hospodářství 2 0
- státní správa a samospráva 259,34 348,79
- ostatní 16,21 93,96
Rezerva 0 0
Kapitálové výdaje 12 17,35
Financování 0 0
Celkem 785,44 637,42

Rozpočet roku 2008

Příjmy                                                                            

       Plán          Skutečnost
Daňové příjmy 923,4  
Nedaňové příjmy 8,6  
Kapitálové příjmy 10,8  
Dotace 7,2  
Financování 0  
Celkem

950

 

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje 160,89  
- školství 50,5  
- kultura 35  
- místní hospodářství 0  
- státní správa a samospráva 382,01  
- ostatní 165,5  
Rezerva 0  
Místní komunikace  156,1  
Financování 0  
Celkem 950  

Rozpočet roku 2009

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy  968,80 891,88
Nedaňové příjmy  10,00 33,39
Kapitálové příjmy  13,80  
Dotace 7.40 470,64
Financování    
Celkem 100,00 1 395,91

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje 574,83 497,25
- školství 53,20 53,20
- kultura 12,00 15,30
- veřejné osvětlení 76,00 57,54
- státní správa a samospráva 271,97 510,37
- ostatní  

 

Místní komunikace 0 1 038,19
Kapitálové výdaje 12,00 15,50
Financování 0  
Celkem 1 000,00 2 187,35

Rozpočet roku 2011

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy  944,48  972,76
Nedaňové příjmy  20,27  31,34
Kapitálové příjmy  0,00  0,00
Přijaté transfery  60,10  205,80
Financování    
Celkem  1024,85  1 209,90

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Produkční činnost lesa a vnitřní obchod  14,00  79,40
Školství  80,50  80,50
Silnice a místní komunikace  83,60  18,72
Činnost knihovny a ostatní kultury  57,79  36,55
Veřejné osvětlení  69,00  25,95
Územní rozvoj a péče o vzhled obce a PO  55,98  69,79
Sběr a svoz odpadů  95,00  50,02
Činnost místní správy a zastupitelstvo  568,98  953,11
Financování    
Celkem  1 024,85

 1 314,04  

  

 Rozpočet roku 2012

 

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy  1 005,08               1 010,91 
Nedaňové příjmy  34,82             36,75
Kapitálové příjmy  00,00               0,00
Přijaté transfery  60,10           247,81
Financování    
Celkem  1 100,00            1 295,47

 

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Produkční činnost lesa a vnitřní obchod  17,50   12,56
Silnice a místní komunikace  87,60   67,28
Školství  24,00   26,00
Činnost knihovny a ostatní kultury  77,19   85,71
Veřejné osvětlení  50,00   22,73
Územní rozvoj a péče o vzhled obce a PO  102,47   55,49
Sběr a svoz odpadů  95,00   68,60
Činnost místní správy a zastupitelstvo  646,24   1 018,33
Volby      9,11
Celkem  1 100,00

 1 368,81    

  

 

 

  Rozpočet roku 2013

 

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy    1 072,89               1 139,34
Nedaňové příjmy  21,91             57,54
Kapitálové příjmy  00,00               0,00
Přijaté transfery  105,20           293,17
Financování    
Celkem  1 200,00            1 490,05

 

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Produkční činnost lesa a vnitřní obchod  10,00   18,19
Silnice a místní komunikace  171,10   276,35
Školství  71,00   50,00
Činnost knihovny a ostatní kultury  137,42   185,59
Veřejné osvětlení  50,00   189,73
Územní rozvoj a péče o vzhled obce a PO  121,26   14,04
Sběr a svoz odpadů  85,00   71,09
Činnost místní správy a zastupitelstvo  554,22   840,40
Volby      23,12
Celkem  1 200,00

 1 668,51  

  

 

 Rozpočet roku 2014

 

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy 1 182,13               1 207,51
Nedaňové příjmy  21,13             28,72
Kapitálové příjmy  00,00               0,00
Přijaté transfery  166,74           575,82
Financování    
Celkem  1 370,00            1 812,05

 

 

 

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Produkční činnost lesa a vnitřní obchod  10,00   2,52
Silnice a místní komunikace  176,10   7,38
Školství  68,00   136,00
Činnost knihovny a ostatní kultury  138,02   70,81
Veřejné osvětlení  50,00   43,00
Územní rozvoj a péče o vzhled obce a PO  121,26   21,38
Sběr a svoz odpadů  92,00   69,66
Činnost místní správy a zastupitelstvo  714,62  1 298,78
Volby  0,00    23,24
Celkem  1 370,00

 1 672,77

  

 

Rozpočet roku 2015

 

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy    1 368,87               
Nedaňové příjmy  27,63             
Kapitálové příjmy  00,00               
Přijaté transfery  68,40           
Financování    
Celkem  1 464,90            

 

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Produkční činnost lesa a vnitřní obchod  11,10   
Silnice a místní komunikace  118,00   
Školství  0,00   
Činnost knihovny a ostatní kultury  151,32  
Veřejné osvětlení  70,00   
Územní rozvoj a péče o vzhled obce a PO  161,44   
Sběr a svoz odpadů  97,00   
Činnost místní správy a zastupitelstvo  856,04   
Volby  0,00    
Celkem  1464,90

 

 

 

 

 

 

   Schválený rozpočet 2015.pdf

 

 

   
 Schválený rozpočet 2016..pdf

 

 

 

Rozpočet 2017.xls

Rozpočtové opatření  2017  č. 1.pdf

 

 

Schválené rozpočtové příjmy a výdaje - Obce Janov na rok 2018.pdf

 

SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE OBCE JANOV NA ROK 2019.pdf